Hodnocení služby

Hodnocení služby, tedy zpětná vazba od klientských rodin, je důležitou součástí naší služby. Rozhovorům s klientskými rodinami se věnujeme každoročně a jejich pomocí se snažíme zjistit, zda jsou se službou spokojeni. Zjišťujeme, zda jsou naplňovány potřeby, očekávání a cíle rodiny, co jim služba přináší a jaký má dopad na rodinu. Zároveň má rodina možnost vyjadřovat své připomínky a podněty ke zlepšení kvality poskytování služby. V každé rodině se takový rozhovor uskutečňuje jednou za 2 - 3 roky.
 
Hodnocení služby v roce 2021
 
Hodnocení služby v roce 2020
 
Hodnocení služby v roce 2019
 
Hodnocení služby v roce 2018
 
Hodnocení služby v roce 2017
 
Hodnocení služby v roce 2016
 
Hodnocení služby v roce 2015
 
Hodnocení služby v roce 2014
 
Hodnocení služby v roce 2013
 
Hodnocení služby v roce 2012