Historie

 

Raná péče Kuk vznikla v roce 2002 pod názvem Středisko rané péče v Plzni jako sedmé regionální pracoviště Společnosti pro ranou péči. Pracoviště vzniklo z potřeby zajistit kvalitní služby rané péče v Západních Čechách. Do této doby byly služby rané péče této oblasti zajišťovány Středisky rané péče Praha a České Budějovice.

Středisko rané péče v Plzni zahájilo svoji činnost díky významné podpoře města Plzně, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, MPSV a dalších.

 

web-historie

 

V březnu 2002 jsme získali od Městského úřadu Plzeň 3 prostory v Tomanově ulici číslo 5 v Plzni. Tyto prostory nebyly příliš velké, a proto jsme se na začátku června roku 2006 přestěhovali do větších prostor. Zůstali jsme na stejné adrese, tentokrát však v přízemí s bezbariérovým přístupem.

V dubnu 2003 jsme z výtěžku Adventního koncertu (300 tis. Kč) pořídili služební automobil Škoda Fabia. Vzhledem k terénnímu charakteru služeb byla pro nás tato událost velmi významná.

V roce 2009 nám společnost ŠkoFIN s.r.o., prostřednictvím Nadace Leontinka, zapůjčila druhý automobil, abychom mohli svými terénními službami pokrýt celý Plzeňský a Karlovarský kraj.

V roce 2010 prošlo Středisko rané péče SPRP Plzeň zásadní změnou. Došlo k odchodu střediska jako organizační jednotky s právní subjektivitou od původní zřizovatele, Společnosti pro ranou péči, o.s. 

 

web-historie-1

 

Od roku 2011 získalo naše středisko novou právní subjektivitu a název. Veškerá činnost a závazky původní organizace přešly na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

V roce 2015 jsme se rozhodli pro změnu právní subjektivity a úpravu názvu. Od roku 2016 se jmenuje naše organizace Raná péče Kuk, z.ú., vše ostatní zůstalo nezměněno. 

 

web-historie-2