Poskytované služby

 

Služby poskytované klientským rodinám:

 

-terénní konzultace v rodinách (1x za 1 - 3 měsíce)

-společné konzultace s rodiči v MŠ, na úřadech, u odborných lékařů

-odborné poradenství, instruktáž a stimulace dítěte

 -možnost konzultací v prostorách organizace:

   -konzultace s poradcem (např. ukázky a vyzkoušení rehabilitačních  pomůcek, brýlových obrub)

   -konzultace s instruktorem stimulace zraku (posouzení zrakových funkcí, konzultace k rozvoji zrakového vnímání)

Témata, na kterých můžeme spolupracovat 

 

Akce společné pro více rodin

-semináře pro rodiče

-setkávání rodičů s dětmi

-podpora svépomocných aktivit

 

Další poskytované služby

-půjčování hraček, pomůcek a literatury

-zprostředkování kontaktu na návazné služby a pomoc při výběru předškolního vzdělávacího zařízení (SPC, MŠ, stacionář)

 

Provozní řád pro klienty 2023

 

Stížnosti, podněty

 

Služby rané péče jsou poskytovány zdarma.

 

Úřední den: pondělí 8 - 12 hod.

 

Terénní pracovníci : pružná pracovní doba 40h/týdně, všední dny mezi 7-19 hod.

Administrativní pracovníci, pracovníci při konzultacích v prostorách organizace: 8h/denně, všední dny mezi 8-16 hod

Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce.