Projekty a financování služby 2010

Projekty realizované v roce 2010 (Středisko rané péče SPRP Plzeň).

 

MPSV - Raná péče v Plzeňském kraji - neinvestiční dotace na poskytování služeb rané péče - 1 217 000,- Kč.

MPSV - Raná péče v Karlovarském kraji - neinvestiční dotace na poskytování služeb rané péče - 627 000,- Kč.

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb - dotace poskytnutá na úhradu pohonných hmot, cestovného ke klientům a mzdových nákladů - 80 000,- Kč.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služby, např. kancelářské potřeby, telefony, poštovné, odborná literatura - 6 000,- Kč.

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - finanční příspěvek na úhradu materiálových i nemateriálových nákladů činnosti Střediska - 3 000,- Kč.

 

Nadační fond Českého Rozhlasu - sbírka Světluška - 200 000,- Kč.

„Přijedeme až k vám II" - Poskytování terénního programu stimulace zraku v domácím prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým zrakovým postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadační příspěvek určený na úhradu pohonných hmot, cestovného, telefonních poplatků a mzdových nákladů.

 

Město Horažďovice, Obec Útvina, Město Chodov, Město Přeštice, Město Nejdek - neinvestiční příspěvky z rozpočtu města nebo obce určené na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče jejich občanům - 2 500,- Kč, 5 000,- Kč, 5 000,- Kč, 3 000,- Kč, 5 000,- Kč.

Západočeská plynárenská, a.s. - sponzorský dar určený na vzdělávání zaměstnanců a pořízení speciálních pomůcek - 10 700,- Kč.

Vodárna Plzeň, a.s. - finanční příspěvek na úhradu materiálových nákladů činnosti Střediska - 10 000,- Kč.

K+B Expert, s.r.o. - sponzorský dar k pokrytí provozních nákladů Střediska v období nepříznivé finanční situace na počátku roku 2010 - 27 000,- Kč.