Projekty a financování služby 2009

Projekty realizované v roce 2009 (Středisko rané péče SPRP Plzeň).

 

MPSV - Raná péče v Plzeňském kraji - neinvestiční dotace na poskytování služeb rané péče - 930 000,- Kč.

MPSV - Raná péče v Karlovarském kraji - neinvestiční dotace na poskytování služeb rané péče - 490 000,- Kč.

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb - dotace poskytnutá na úhradu pohonných hmot, cestovného ke klientům a mzdových nákladů - 80 000,- Kč.

Magistrát města Plzně, Komise pro zdravotnictví Rady města Plzně - dotace poskytnutá na úhradu kancelářských potřeb, pomůcek, nemateriálových provozních nákladů a úhradu DPP externistů ambulantních programů - 30 000,- Kč.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služby, např. kancelářské potřeby, telefony, poštovné, odborná literatura - 5 000,- Kč.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - finanční příspěvek na úhradu materiálových i nemateriálových nákladů činnosti Střediska - 25 000,- Kč.

Úřad městského obvodu Plzeň 4 - finanční příspěvek na částečnou úhradu telefonních poplatků a poštovného - 1 800,- Kč.

 

Nadační fond Českého Rozhlasu - sbírka Světluška - 200 000,- Kč.

„Přijedeme až k vám" - Poskytování terénního programu stimulace zraku v domácím prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým zrakovým postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadační příspěvek určený na úhradu pohonných hmot, cestovného, telefonních poplatků a mzdových nákladů.

 

Dětská židlička "MyGo" - nadační příspěvek Nadace ČEZ na zakoupení dětské polohovací židličky - 122 000,- Kč.

Lázně Kynžvart, Město Nejdek, Obec Útvina - neinvestiční příspěvky z rozpočtu města nebo obce určené na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče jejich občanům - 4 000,- Kč, 5 000,- Kč, 5 000,- Kč.

Západočeská plynárenská, a.s. - sponzorský dar určený na vzdělávání zaměstnanců a pořízení speciálních pomůcek - 20 000,- Kč.

K+B Expert, s.r.o. - sponzorský dar k pokrytí provozních nákladů Střediska v období nepříznivé finanční situace na počátku roku 2010 - 27 000,- Kč.