Projekty 2018

Projekt "Přijedeme až k vám X"

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Cílem projektu je poskytovat komplexní program stimulace zraku rodinám s dětmi se zrakovým postižením v domácím prostředí. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým zrakovým postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Nadační příspěvek - 350 000 Kč

[Partneři]     thumb-logo-nfcro[Partneři]     thumb-svetluska-cb

 

 

Projekt "Raná péče v Plzeňském a Karlovarském kraji"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

Hlavním cílem projektu je zakoupení nového automobilu pro poskytování terénních služeb rané péče.

Nadační příspěvek - 175 225 Kč

Nákup automobilu

Příspěvek na zakoupení nového automobilu.

Nadační příspěvek - 40 000 Kč

Projekt "Auto není cíl, ale nezbytný prostředek"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

Finanční prostředky projektu jsou určeny na náklady spojené s provozem služebních automobilů.

Nadační příspěvek 2017/2018 - 50 000 Kč 

Nadační příspěvek 2018/2019 - 21 300 Kč

Projekt "Svítání"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

V rámci projektu jsme měli od roku 2009 od Nadace Leontinka zapůjčený automobil, který nám umožňoval poskytovat služby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým postižením v domácím prostředí.

V letošním roce bude automobil nahrazen novým, na jehož nákup nám Nadace Leontinka darovala finanční prostředky.

[Partneři]     thumb-leontinka