Projekty 2017

Projekt "Přijedeme až k vám IX"

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Cílem projektu je poskytovat komplexní program stimulace zraku rodinám s dětmi se zrakovým postižením v domácím prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým zrakovým postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Nadační příspěvek - 330 000 Kč 

 [Partneři]     thumb-logo-nfcro  [Partneři]     thumb-svetluska-cb

 

 

Projekt "Raná péče v Plzeňském a Karlovarském kraji"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

Cílem projektu je zajistit pravidelné konzultace v rodinách a provoz služeb rané péče.

Nadační příspěvek - 125 000 Kč

 

Projekt "Auto není cíl, ale nezbytný prostředek"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka. 

Projekt je zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem služebních automobilů pro zajištění terénní služby raná péče.

Nadační příspěvek 2016/2017 - 50 000 Kč

Nadační příspěvek 2017/2018 - 50 000 Kč

 

Projekt "Díváme se společně IV"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

Projekt slouží k zakoupení speciálních testů a pomůcek potřebných ke zjištění zrakových funkcí u dětí v raném věku.

Nadační příspěvek - 30 000 Kč

 

Projekt "Svítání"

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.

Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Od roku 2009 má naše organizace zapůjčen osobní automobil a umožňuje nám tak poskytovat službu v domácím prostředí.

Děkujeme Nadaci Leontinka za zapůjčení automobilu.

[Partneři]     thumb-leontinka