Aktuality

Zajímavý odkaz - Nadace DOBRÝ ANDĚL

02.05.2018

Nadace DOBRÝ ANDĚL přerozděluje příspěvky do rodin, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním a jehož vlivem se rodina ocitla v tíživé životní situaci. Informace o možnosti jak se zapojit do systému pomoci naleznete na stránkách nadace www.dobryandel.cz více

Informace pro rodiče - Letní setkání 9. 6. 2018

11.04.2018

V letošním roce proběhne Letní setkání současných i bývalých klientských rodin v sobotu 9. 6. více

Seminář pro rodiče

26.03.2018

Na pondělí 21. 5. připravujeme seminář pro rodiče se zrakovým terapeutem, paní Markétou Skalickou z Centra zrakových vad ve FN Motol.Hlavními tématy budou nošení brýlí, okluzní terapie, šilhání. Více informací se dozvíte v pozvánce, která bude rozeslána v průběhu dubna. více

Noční běh pro Světlušku 2018

22.03.2018

 více informací  na www.behprosvetlusku.cz více

Zajímavý odkaz - Černobílé hračky

13.03.2018

V záložce Informace pro klienty jsme doplnili zajímavý odkaz na e-shop Černobílé hračky www.cernobilehracky.cz více

Zápisy do mateřských a základních škol

12.03.2018

Blíží se termíny zápisů do mateřských a základních škol.Od 1. do 30. 4. 2018 probíhají zápisy do zakládních škol. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky.Od 2. do 16. 5. 2018 probíhají zápisy do mateřských škol.Pro zápisy do MŠ, kde je zřizovatelem město Plzeň je nutné nejprve v období od 18. 4. do 2. 5. vyplnit elektronickou přihlášku (https://mszapis.plzen-edu.cz/), tu potom společně s potvrzením od lékaře osobně odnést do zvolené MŠ (podrobný... více

Zajímavý odkaz - Patron dětí

30.01.2018

Patron dětí je charitativní projekt, jehož cílem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Dávají prostor jednotlivým příběhům dětí, na které pořádají finanční sbírku.Více informací na https://patrondeti.cz více

Zajímavý odkaz - Denní terapeutické centrum v Karlových Varech

30.01.2018

Krajský dětský domov v Karlových Varech nově nabízí službu denního terapeutického centra pro děti se zdravotním postižením ve věku 0 - 6 let. Služba je v provozu od 7 do 19 hod, a to včetně možnosti rehabilitační péče a možnosti vyšetření psychologem.Více informací na www.dd-karlovarsky.cz/denni-terapeuticke-centrum více

Zajímavý odkaz - rehabilitace Therasuit v Karlových Varech

30.01.2018

Centrum léčebné rehabilitace s.r.o. v Karlových Varech nově nabízí i rehabilitaci Therasuit.Více informací na stránkách rehabilitace-caslavska.cz/therasuit/ více