9/12 - stimulace zraku a zrakový trénink

Jedná se o metody rozvoje zrakového vnímání. Stimulace zraku probíhá ve speciálně upraveném prostředí (kontrastní, výrazné a jasné barvy, různé druhy světelných zdrojů, světelné efekty, ...) a působí na rozvoj zraku i bez aktivní účasti dítěte.

Zrakový trénink je již cílenou činností k rozvoji všech zrakových funkcí a dovedností. Jedná se o uvědomělé využívání zachovalých zrakových schopností dítěte při hře, běžných činnostech, při orientaci v prostoru či při komunikaci. Je při něm již nutná aktivní účast dítěte.

Stimulace zraku a zrakový trénink probíhá hrou. Obě aktivity by se  měly stát běžnou součástí dne. Důležité je volit vhodnou dobu, kdy je dítě odpočinuté a dobře naladěné a tedy připravené "učit se" nové věci. Cílem obou metod je dosáhnout maximální možné míry rozvoje zrakových funkcí dítěte.

 

zari