8/12 - cestování

Bez auta by to nešlo! Jsme terénní pracovníci!

Jezdíme za rodinami po celém Plzeňském a Karlovarském kraji.

Na cesty také využíváme veřejnou hromadnou dopravu, občas jedeme vlakem nebo autobusem.

Plánujeme si cesty tak, aby vyhovovaly rodině a byly efektivní vzhledem k fungování organizace.

Naše cesty jsou převážně za rodinou, ale jezdíme také v rámci osvěty informovat odborníky a veřejnost o naší službě.

Dopravit se musíme i na vzdělávací akce nebo na setkání s ostatními pracovišti raných péčí.

 

srpen