2/12 - Něco málo z historie...

Raná péče Kuk vznikla v roce 2002 pod názvem Středisko rané péče v Plzni jako sedmé regionální pracoviště Společnosti pro ranou péči. Pracoviště vzniklo z potřeby zajistit kvalitní služby rané péče v Západních Čechách.

Získali jsme prostory v Tomanově ulici číslo 5 v Plzni. Tyto prostory nebyly příliš velké, a proto jsme se na začátku června roku 2006 přestěhovali do větších prostor. Zůstali jsme na stejné adrese, tentokrát však v přízemí s bezbariérovým přístupem.

V roce 2010 došlo k zásadním změnám a naše pracoviště se osamostatnilo. Proběhly změny právní subjektivity a nakonec byl změněn i název.

Od roku 2016 jsme Raná péče Kuk, z.ú., tak jak nás znáte!

 

12unor