Informace pro klienty - časopis (K)Oukej

Nabízíme možnost zapůjčení časopisu (K)Oukej - nástupce časopisu Raná péče vydávaného do roku 2015, který bude vycházet také dvakrát do roka.

1. číslo časopisu nese název "Nikdy v tom nejsme sami" a je věnováno podpůrným skupinám.

Pokud máte o zapůjčení časopisu zájem, obraťte se na svého poradce.

Objednání a zakoupení časopisu (K)Oukej je možné přes vydávající organizaci EDA cz, z.ú. na emailu: info@eda.cz

Cena 1 čísla je 80 Kč + poštovné, předplatné na rok je 300 Kč (dvě čísla časopisu (K)Oukej + čtyři elektronické Zpravodaje EDA cz., z.ú.)