Novinky v naší knihovně

Do naší knihovny jsme zařadili nové publikace

  • Budu správně mluvit - chodíme na logopedii. Dana Kutálková
  • Dítě a mateřská škola - co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. Soňa Koťátková
  • Vady řeči u dětí. Ilona Kejklíčková
  • Terapie ve speciální pedagogice. Oldřich Müller (ed.) a kolektiv