Informace pro klienty - žádost o dar Statutární město Plzeň

Až do 30. 9. 2018 mohou občané Plzně žádat o finanční dar prostřednictvím Odboru sociálních služeb v rámci programu Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2018. Více informací naleznete na stránkách Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně zde. Finanční dar lze využít např. na kompenzační a zdravotnické pomůcky nebo na náklady na rehabilitaci.