Seminář pro rodiče

Na pondělí 21. 5. připravujeme seminář pro rodiče se zrakovým terapeutem, paní Markétou Skalickou z Centra zrakových vad ve FN Motol.

Hlavními tématy budou nošení brýlí, okluzní terapie, šilhání. Více informací se dozvíte v pozvánce, která bude rozeslána v průběhu dubna.