Zápisy do mateřských a základních škol

Blíží se termíny zápisů do mateřských a základních škol.

  • Od 1. do 30. 4. 2018 probíhají zápisy do zakládních škol. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky.

  • Od 2. do 16. 5. 2018 probíhají zápisy do mateřských škol.
  • Pro zápisy do MŠ, kde je zřizovatelem město Plzeň je nutné nejprve v období od 18. 4. do 2. 5. vyplnit elektronickou přihlášku (https://mszapis.plzen-edu.cz/), tu potom společně s potvrzením od lékaře osobně odnést do zvolené MŠ (podrobný postup naleznete pod výše uvedeným odkazem).