Odpoledne pro sociální služby v Sokolově a Den pro sociální služby v Chodově

Již tradičně se naše organizace zúčastnila akcí Odpoledne pro sociální služby v Sokolově, a to ve čtvrtek 15. 6. a Dne pro sociální služby v Chodově v pátek 16. 6.

Obě akce slouží k prezentaci poskytovatelů sociálních služeb široké veřejnosti. U našeho prezentačního stánku měli návštěvníci možnost prohlédnout si  ukázku pomůcek, se kterými naši poradci v klientských rodinách pracují, vyzkoušet hmatové a zvukové pexeso a seznámit se s naší novou pomůckou Nanoušovy lumpárny.

Multisenzorická kniha Nanoušovy lumpárny, kterou vydala organizace Země, z.s., v čele s paní Romanou Chalupovou, je vytvořena speciálně pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením.

 

p1070830

 

p1070819