Aktuality

12/12 - PF 2023

21.12.2022

Rok oslav je za námi.Děkujeme vám všem, kteří jste formou těchto příspěvků společně s námi oslavili 20. výročí naší organizace.Přejeme vám všem KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!   více

11/12 - raná péče z pohledu rodiny

30.11.2022

Zpětná vazba je důležitá.Ptáme se na naši společnou spolupráci, jestli splňuje služba jejich představy a očekávání. Zajímá nás, co jim naše služba přináší, zda mají dostatek informací. Ptáme se i na to, co je potřeba udělat jinak. Každoročně koncem roku se společně věnujeme rekapitulaci daného období.   více

10/12 - pořádáme akce pro rodiny

21.10.2022

V průběhu let naše organizace pořádala nejrůznější akce, setkání, odborné semináře, výstavy a pobyty. Nyní každoročně pořádáme Letní setkání a příležitostně připravujeme odborný seminář na dané téma.Letní setkání nabízí rodinám možnost seznámit se, popovídat si a sdílet své zkušenosti... My zajistíme drobné občerstvení a prostory. Zapůjčíme si zahradu sousední školky.Další letní setkání plánujeme na květen 2023. Budeme se těšit ...   více

9/12 - stimulace zraku a zrakový trénink

30.09.2022

Jedná se o metody rozvoje zrakového vnímání. Stimulace zraku probíhá ve speciálně upraveném prostředí (kontrastní, výrazné a jasné barvy, různé druhy světelných zdrojů, světelné efekty, ...) a působí na rozvoj zraku i bez aktivní účasti dítěte.Zrakový trénink je již cílenou činností k rozvoji všech zrakových funkcí a dovedností. Jedná se o uvědomělé využívání zachovalých zrakových schopností dítěte při hře, běžných činnostech, při orientaci v prostoru či při komunikaci. Je při něm již nutná... více

8/12 - cestování

23.08.2022

Bez auta by to nešlo! Jsme terénní pracovníci!Jezdíme za rodinami po celém Plzeňském a Karlovarském kraji.Na cesty také využíváme veřejnou hromadnou dopravu, občas jedeme vlakem nebo autobusem.Plánujeme si cesty tak, aby vyhovovaly rodině a byly efektivní vzhledem k fungování organizace.Naše cesty jsou převážně za rodinou, ale jezdíme také v rámci osvěty informovat odborníky a veřejnost o naší službě.Dopravit se musíme i na vzdělávací akce nebo na setkání s ostatními pracovišti raných péčí.   více

7/12 - pomůcky

02.08.2022

Jezdíme s taškou plnou pomůcek a hraček!Hračky a pomůcky jsou důležitou součástí naší práce.Rodina má možnost si pomůcky zapůjčit a vyzkoušet si je.Hra je pro dítě přirozený způsob učení. Ukážeme si, jak hračku ke hře využít a řekneme si, co všechno danou aktivitou trénují.Nejvíce se zaměřujeme na zrakovou stimulaci a zrakový trénink. Věnujeme se i rozvoji dalších dovedností jako je například jemná motorika, komunikace atd.Řadu běžných hraček si upravíme, aby odpovídaly možnostem a schopnostem... více

6/12 - Poradce rané péče

02.08.2022

Kdo to je? A co všechno dělá?Poradce je ten, kdo vyráží do terénu za rodinou.Pro jeho práci je důležité mít odpovídající vzdělání. Má všestranné schopnosti a dovednosti.Dává rodině podporu, naslouchá jejím potřebám. Umí vhodně poradit.Orientuje se v mnoha oblastech. Předává nebo dopomáhá s vyhledáváním informací.Jeho vlastností je i hravost, kterou uplatňuje při společné hře s dítětem. Je kreativní. To a mnoho dalšího se skrývá v jednom člověku. více

5/12 - Jak je naše služba financovaná

18.05.2022

Jak je naše služba financovaná?Pro rodiny je služba poskytovaná ZDARMA.  více

4/12 - Výstava v Café Restaurant Kačaba

19.04.2022

K oslavě 20. výročí působení naší organizace jsme uspořádali výstavu fotografií. Koná se v Café Restaurant Kačaba a my tímto děkujeme za možnost využít jejich krásné prostory. Na výstavě si prohlédnete fotografie zachycující práci poradců v rodinách, uvidíte speciální pomůcky, fotky z letního setkání rodin a mnoho dalšího.Takže neváhejte! My už jsme se byli podívat a vypadá to parádně... Výstava bude trvat do 29. 4. 2022    více